Lyderio savybių ugdymas

Leadership (lyderio savybės) – kursai tiems, kurie kelia dideles ambicijas.

Galbūt, jūs visuomet puikiai dirbote komandoje, bet sėkmingam vadovui reikalingos visai kitos savybės ir įgūdžiai. Šie kursai skirti ugdyti kritinį mąstymą, verslumą ir kūrybišką problemų sprendimą. Tai padės jaunimui, kuris pilnas energijos ir idėjų, įgyvendinti savo svajones gyvenime.

Šie kursai suskirstyti į 7 specializacijas:
•    Public Speaking (viešas kalbėjimas);
•    Making an Impact (gebėjimas įtikinti ir daryti įtaką);
•    Critical Thinking (kritinis mąstymas);
•    Entrepreneurship (verslumo įgūdžiai);
•    Creative Problem Solving (kūrybinis problemų sprendimas);
•    Research Skills (tyrinėjimo įgūdžiai);
•    Resilience (lankstumas ir tvarumas atliekant sprendimus).
 

Į pradžią