Young Learners

Cambridge English: Young Learners programa yra linksmų ir motyvuojančių anglų kalbos testų serija, skirta pradinio ir pagrindinio ugdymo vaikams. Šie anglų kalbos testai suteikia mokiniams aiškų suvokimą, kaip reiktų tobulinti anglų kalbos žinias. Young Learners programa yra skirta įvertinti 7-12 metų vaikų anglų kalbos įgūdžius. Cambridge English: Young Learners (YLE) testai yra 3 skirtingų lygių - Starters, Movers and Flyers. Visi mokymosi lygiai fokusuojasi į vaiko skatinimą mokytis bei jo/jos pažangos stebėjimą.

Į pradžią