BALTIC COUNCIL - Studijos užsienyje

Didžioji Britanija

Anglijos švietimo sistemoje yra dvi panašios sąvokos: „tolimesnis“ ir „aukštasis“ išsilavinimas. Aukštasis mokslas apima laipsnio įgijimą, o tolimesnio ar tęstinio mokymo paprastai siekiama ankstesniame amžiuje ir apima praktinių įgūdžių ir žinių įgijimą.

Tęstinio išsilavinimo programos – skirtos moksleiviams nuo 16 metų, dieninės arba ne visą darbo dieną trunkančios profesinės programos. Jos apima įgytų žinių taikymą praktikoje įvairiose srityse: Animal Management, Art & Design, Graphic Photography, Beauty & Holistic Therapy, Business Administration, Childcare & Education, Information Communications Technology, Construction Technology, Engineering Technology, Electronics and Computer Systems, Science (health studies), Hospitality &Catering, Leisure & Sport, Multi-Media, Performing Arts (Dance and Music), Public Services, Pharmacy, Travel & Tourism, Hairdressing.

Tokiu būdu moksleiviai įgyja išsilavinimą,  leidžiantį tęsti studijas aukštojoje mokykloje arba pradėti dirbti atitinkamoje srityje. Alternatyva profesinėms programoms yra A-level (vidurinės mokyklos) programa arba pasiruošimo universitetui programa (University Foundation), kurios kartais reikalaujama iš užsienio studentų priimant į  aukštojo mokslo įstaigas.

Į pradžią