Pasiruošimas IELTS nuotoliniu būdu

 

 

IELTS Intensyvūs kursai nuotoliniu būdu
Kurso trukmė – 32 akademinės valandos
Data - 2020.11.11 iki 2021.01.13

Kurso kaina 192 EUR
Grupė - 6-8 asmenys
Užsiėmimai vyksta 2 kartus per savaitę po 1 val. 30 min (trečiadieniais ir penktadieniais)
Kursų pradžia: nuo 17:00 iki 18:30
Kalbos lygis – nuo Intermediate.

UŽPILDYKITE REGISTRACIJOS FORMĄ

Jei jus riboja laikas ir planuojate laikyti IELTS egzaminą artimiausiu metu, mes siūlome pasiruošti pagal intensyvią programą – šio kurso metu pasiruošite visoms 4 IELTS egzamino dalims:
• Listening Comprehension
• Written Comprehension
• Reading Comprehension
• Speaking

Prieš pradedant kursą kiekvienas atlieka anglų kalbos žinių patikrinimo testą, gauti rezultatai mūsų mokytojams padės parengti ir organizuoti mokymo procesą atsižvelgiant į jūsų žinių lygį.

IELTS Standartinis kursas nuotoliniu būdu
Kurso trukmė – 48 val. (~3 mėn.)
Data  - teirautis telefonu

Kurso kaina – 290 EUR

Grupės dydis – 6-8 asmenys
Užsiėmimai vyksta 2 kartus per savaitę po 1 val. 30 min.

Kursų pradžia: nuo 16:30 iki 18:00
Kalbos lygis  - nuo Intermediate

UŽPILDYKITE REGISTRACIJOS FORMĄ

Programos metu visų 4 egzamino modulių mokymas (Listening, Reading, Writing, and Speaking). Prieš pradedant kursą kiekvienas atlieka anglų kalbos žinių patikrinimo testą, gauti rezultatai mūsų mokytojams padės parengti ir organizuoti mokymo procesą atsižvelgiant į jūsų žinių lygį. Kiekvieno užsiėmimo metu kurso dalyviai atlieka užduotis atitinkančias egzamino formatą, su mokytoju analizuoja atliktas klaidas, tobulina užduočių įvykdymo techniką, plečia žodyną ir atlieka šnekamosios dalies užduotis. 

Kurso tikslai tai ne tik praktinių įgūdžių įgijimas atliekant užduotis pagal IELTS egzamino formatą, bet gebėjimas valdyti laiką, suprasti, ką būtent egzaminuotojai nori pamatyti atliktose užduotyse, gebėti surasti tinkamą įvairaus tipo užduočių atlikimo būdą, taip pat iš analizuoti blogus ir gerus užduočių pavyzdžius. Šis kursas jums padės pasiruošti visoms keturioms IELTS egzamino dalims.
 

KURSO APRAŠYMAS


Klausymas:
• Susipažinimas su įvairių tipų užduočių atlikimo technika (lentelės užpildymu, trūkstamo žodžio įvedimu, teisingo varianto pasirinkimu, formos / klausimyno  užpildymu ir pan.).
• Teisingas laiko paskirstymas egzaminui.
• Praktinių užduočių įgyvendinimas, siekiant pagerinti raštingumą ir žodyną.

Skaitymas:
• Susipažinimas su įvairių tipų užduočių atlikimo technika ( trūkstamos informacijos pildymu, spragų užpildymu, apibendrinimu tai, kas buvo perskaityta,  teisingo varianto pasirinkimu iš kelių siūlomų ir kt.).
• Teisingas laiko paskirstymas egzaminui.
•Žodyno plėtimas.

Rašymas:

• Susipažinimas su įvairių tipų užduotimis (tvarkaraščio / lentelės aprašymu, įvairių tipų rašinių ir laiškų rašymu ir kt.).
• Teisingas laiko paskirstymas egzaminui.
• Atsakymų struktūros išmokimas ir formavimas įvairių tipų užduotyse.

Kalbėjimas:
• Gebėjimas atsakyti į netikėtus klausimus.
• Klausimai ir temos, kurių tikimasi egzamine.
• Kalbėjimo įgūdžių (plataus žodyno, pasitikėjimo savimi, tarimo ir t.t.) tobulinimas pasitelkiant teorines žinias praktikoje.

Prieš pradedant pamokas, būtina atlikti išankstinį patikrinimą, kad būtų nustatytas anglų kalbos žinių lygis.

UŽPILDYKITE REGISTRACIJOS FORMĄ

Į pradžią